Thực hiện Công văn số 642/PGDĐT  ngày 08/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ninh Hòa về việc tổ chức bồi dưỡng và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2021-2022. CBQL Và Giáo viên chủ chốt của trường đã tham gia đầy đủ là tích cực lớp bồi dưỡng trong 3 ngày từ ngày 15-17/9/2021.

Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay đang diễn biến rất phức tạp trên các địa bàn xã, phường của toàn thị Thị xã Ninh Hòa. Nhà trường đã cố gắng chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng học tập và an toàn cho giáo viên trong điểm cầu của mình.

                                                   

                         Tivi kết nối được với máy tính để Cb và GV có thể nhìn thấy tài liệu học tập

                            Phòng học thoáng mát đảm bảo khoản cách an toàn trong mùa dịch

                                  CB và GV tích cực lắng nghe và ghi chép nội dung học tập

Mặc dù học tập dưới hình thức trực tuyến có nhiều khó khăn nhưng với sự tích cực, nhiệt huyết của các báo cáo viên, đội ngũ CBQL và GV trường mầm non Ninh Đông đã tham gia học tập rất nghiêm túc và đáp ứng được các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của các chuyên đề. Đặc biệt, đã thực hiện rất tốt nguyên tắc 5k trong phòng chống dịch bệnh. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đã chuẩn bị được kiến thức, tinh thần tích cực sẵn sàng bước vào năm học mới 2021-2022 với niềm tin “Năm học mới thắng lợi mới”./