Năm học 2020–2021 là năm học triển khai thực hiện  Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định chính sách phát triển GDMN. Nghị quyết số 29/NQTW ngày 4 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại trường. Hôm nay được sự cho phép của Đảng ủy- HĐND -UBND xã Ninh Đông và được sự chỉ đạo của Phòng GD – ĐT Ninh Hòa- Trường MN Ninh Đông tổ chức hội nghị cán bộ viên chức năm học: 2021 – 2022.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CB-CC-VC) là dịp quan trọng để các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được nói lên tiếng nói, suy nghĩ, nguyện vọng của bản thân cũng như của nhóm, tổ chuyên môn; tham gia đóng góp ý kiến cho Báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết Hội nghị CB-CC-VC năm học 2020-2021; Phương hướng, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động, góp phần xây dựng cơ quan văn hoá, trong sạch, vững mạnh.

Cô Lê Thị Kim Thoa – HTNT báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021; và phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện nhiệm vụ của năm học 2021- 2022. Xin mời cô. 

Cô Nguyễn Mỹ Huyền – Chủ tịch công đoàn báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị CBVC năm học 2020 – 2021.

Cô Lê Thị Kim Thoa - báo cáo đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường và báo cáo đánh giá trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc thực hiện kế hoạch công tác.

Cô Phạm Thị Mận – KT thông qua quy chế chi tiêu nội bộ. 

Chủ tịch công đoàn phát động phong trào thi đua

Ký kết giao ước thi đua giữa Hiệu trưởng và tổ chức ký cam kết thực hiện công tác kế hoạch hóa gia đình, đăng ký xây  nhà giáo văn hóa, đăng ký đảm bảo ANTT trong đơn vị.

Cô Hoàng Thị Thanh Luyến trưởng ban thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân

Tham gia bỏ phiếu bầu cử Ban thanh tra nhân dân nhiệm lỳ 2021-2023

Ban thanh tra mới ra mắt Hội nghị

Trao bằng khen cho cán bộ giáo viên được Chiến sĩ thi đua và UBNDTX khen tặng

Đại diện lãnh đạo địa phương có ý kiến chỉ đạo cho hội nghị.

Với tầm quan trọng của Hội nghị, toàn thể các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị đã thể hiện sự nghiêm túc, tập trung cao độ trong suốt quá trình diễn ra chương trình hội nghị.

Hội nghị đã tạo không khí thi đua sôi nổi, tinh thần Đoàn kết - Chung sức - Chung lòng - Phấn đấu đưa trường mầm non Ninh Đông lên một tầm cao mới trong năm học 2021-2022.