Hội thi “Bé khỏe, bé  thông minh” cấp trường

Năm học 2018 – 2019

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động (GDPTVĐ) trong trường, giúp cơ thể trẻ phát triển cân đối hài hòa, phát triển các tố chất nhanh, mạnh, bền, dẻo dai và khéo léo góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực cho trẻ. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và huy động sự tham gia của cha mẹ, cộng đồng;  tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác GDPTVĐ cho trẻ.

Sáng ngày 20/04/2019 trường mầm non Ninh Đông tổ chức hội thi “Bé khỏe, bé thông minh năm học 2018 – 2019. Nội dung của hội thi gồm có 2 phần: Phần thi dành cho cá nhân và phần thi đồng đội.