Hưởng ứng các phong trào thi đua của nhà trường. Toàn thể giáo viên nhà trường đã tham gia tốt hội thi đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo cấp trường 

Các bộ đồ dùng dạy học và đồ chơi tự tạo đẹp và ứng dụng được nhiều trong các hoạt động học. Cuộc thi mang lại nhiều kinh nghiệm, nhiều kiến thức và sáng tạo mới cho mọi người học tập nhau.

Nhờ hưởng ứng tích cực và đầu tư của các giáo viên đã đem lại kết quả cao cho bản thân giáo viên trong hội thi.