Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 28/11/2019 trường Mầm non Ninh Đông tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019 - 2020. Mỗi giáo viên tham gia hai phần thi: Phần thi kiểm tra năng lực và tổ chức hoạt động. 

Một số hình ảnh hoạt động của hội thi: