Hưởng ứng phong trào cải tạo, làm mới trường học của nhà trường tổ chức. Tất cả cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường đều hào hứng, tích cực tham gia.

 

Sau những ngày cố gắng nỗ lực hoạt động hết mình trường như được thay một chiếc áo mới với những bức tranh sống động gần gũi với trẻ.